Almennir skilmálar vegna viðskipta við Myndó ljósmyndastofu ehf

1. Höfundarréttur

1.1. Myndó ljósmyndastofa (hér á eftir einnig vísað til sem „ljósmyndara“) á höfundarrétt allra ljósmynda

sem teknar eru, án undantekninga.

1.2. Um höfundarrétt ljósmyndara og skilmála þessa gilda höfundalög nr. 73/1972.

1.3. Afhending/sala ljósmynda til viðskiptavinar, hvort heldur sem er á stafrænu formi eða á prenti, felur

lögum samkvæmt ekki í sér framsal á höfundarrétti ljósmyndara né veitir hún heimild til breytinga á

ljósmyndum á einn eða annan hátt.

2. Staðsetning myndatöku

2.1. Gert er ráð fyrir að myndatökur fari almennt fram í myndveri (stúdíói) ljósmyndara, undantekningar

eru sbr. gr. 2.2.

2.2. Mögulegt er að taka myndir utandyra sé þess óskað og veður leyfir. Boðið er upp á “blandaða töku”,

en þá er hluti myndanna tekinn í myndveri og hluti utandyra. Staðsetning utandyra er valfrjáls fyrir

viðskiptavin, en rukkað er aukalega fyrir akstur ef staðsetningin er utan höfuðborgarinnar. Akstur er skv.

verðskrá Ríkisskattstjóra.

3. Meðferð viðskiptavinar á ljósmyndum

3.1. Óheimilt er með öllu að fjarlægja vatnsmerki (e. logo) ljósmyndara af ljósmyndunum.

3.2. Öll prentun (bækur, stækkanir, framkallanir, strigar o.fl.) skal fara í gegnum Myndó ljósmyndastofu.

Ef um annars konar prentun er að ræða, t.d. í boðskort, jólakort, á köku eða kerti skal fengið leyfi hjá

ljósmyndara og gert í samráði við hann.

3.3. Viðskiptavinir mega ekki undir neinum kringumstæðum prenta sjálfir eða láta aðra en Myndó

ljósmyndastofu prenta fyrir sig.

3.4. Óheimilt er að taka ljósmyndir af heimasíðu eða öðrum ljósmyndasíðum ljósmyndara til notkunar.

Viðskiptavinir skulu einungis notast við þær ljósmyndir sem þeir fá afhentar í netupplausn frá ljósmyndara

til birtingar.

3.5. Óheimilt er að nota ljósmyndirnar í auglýsingar, ljósmyndakeppnir eða til annarrar birtingar nema með

samþykki ljósmyndara fyrirfram. Um útgáfu/birtingu almennt er vísað til verðskrár Myndstefs.

3.6. Mælt er með að öll meðhöndlun á ljósmyndunum fari fram í gegnum tölvu en ekki í gegnum síma,

spjaldtölvur eða önnur snjalltæki. Þetta á m.a. við þegar ljósmyndir sem afhentar voru og eru sóttar af

Dropboxi/Wetransfer eða ef á að setja ljósmyndir á internetið.

3.7. Óheimilt er með öllu að breyta vinnslu á ljósmyndunum á nokkurn hátt eða setja þær í gegnum

snjallforrit með „effectum“ líkt og Instagram/Snapchat bjóða upp á, eða með öðrum sambærilegum hætti.

3.8. Óheimilt er að framselja eða áframsenda ljósmyndir til þriðja aðila nema með fyrirfram samþykki

ljósmyndara. Ljósmyndir sem ljósmyndari hefur prentað fyrir viðskiptavin í samræmi við skilmála þessa

og afhent viðskiptavini er viðskiptavini frjálst að nota sem gjafir og þess háttar.

4. Meðhöndlun ljósmyndara á ljósmyndum

4.1. Ljósmyndari og viðskiptavinur annast saman val á þeim ljósmyndum úr myndatökunni sem unnar

verða og afhentar viðskiptavini (hér á eftir vísað til sem “myndaval”). Myndaval á sér helst stað innan 2-

3ja vikna frá myndatöku á skrifstofu ljósmyndara eða gegnum heimasíðu. Viðskiptavinur fær einungis

afhentar þær ljósmyndir sem valdar eru. Viðskiptavinur fær undir engum kringumstæðum afhentar allar

þær ljósmyndir sem ljósmyndari tekur í viðkomandi myndatöku og engar myndir eru afhentar óunnar. Um

afhendingu ljósmyndanna er nánar fjallað í 5. gr. skilmála þessara.

4.2. Mögulegt er að kaupa eins margar aukamyndir og viðskiptavinur vill úr hverri myndatöku. Sjá verð

fyrir aukamyndir í verðskrá.

4.3. Ljósmyndari áskilur sér rétt til að birta myndir úr myndatökum hér á vefnum og á

samfélagsmiðlasíðum sínum, nema um annað sé samið.

4.4. Ljósmyndari geymir ljósmyndir sem keyptar eru í a.m.k. 5 ár frá afhendingu ljósmyndanna til öryggis

fyrir viðskiptavin. Prentun ljósmyndanna skal fara fram innan þess tíma.

4.5. Ljósmyndun, myndvinnsla og geymsla ljósmyndanna fer fram að beiðni viðskiptavinar.

Viðskiptavinur staðfestir með undirritun sinni á skilmálum þessum að hann samþykkir ljósmyndun,

myndvinnslu, geymslu, birtingu, prentun og aðra vinnslu ljósmyndanna í samræmi við skilmála þessa, sbr.

lög um persónuvernd og vinnslu pers.nuupplýsinga nr. 90/2018.

4.6. Öll meiriháttar myndvinnsla eins og skipti á bakgrunnum, samskeytingar á mörgum myndum o.s.frv.

er ekki innifalin í verði tökunnar. Slík vinna kostar 11.000,- kr/klst +vsk.

5. Greiðsla og afhending

5.1. Um greiðslu fyrir myndatöku er vísað til verðskrár ljósmyndara sem finna má á heimasíðu;

www.myndó.is

5.2. Myndataka telst ekki bókuð nema staðfestingargjald hafi verið greitt, það er misjafnt eftir gerð

myndatöku.

5.3. Greiðsla fyrir hverja myndatöku skal fara fram strax að myndavali loknu. Staðfestingargjald gengur

upp í myndatökuna, en er óafturkræft ef hætt er við tökuna.

5.4. Ljósmyndir og ljósmyndabækur úr myndatöku verða ekki afhentar nema heildargreiðsla hafi verið innt

af hendi.

5.5. Ljósmyndirnar sem fylgja tökunni afhendast eingöngu í vefupplausn á stafrænu formi. Allt prent er

selt aukalega.

5.6. Verðskrá, sbr. gr. 5.1, getur tekið breytingum hvenær sem er. Eftir að myndataka hefur verið bókuð

gildir það verð sem verðskrá ljósmyndara sagði til um þegar staðfestingargjald var greitt.

6. Annað

6.1. Nánari upplýsingar um ljósmyndara má nálgast á heimasíðu ljósmyndara;

http://myndo.is/index.php/um

6.2. Viðskiptavinur samþykkir þessa skilmála með undirritun sinni.

Brot á höfundarrétti ljósmyndara og skilmálum þessum varða við höfundalög, sbr. gr. 1.2, og áskilur

ljósmyndari sér allan rétt vegna slíkra brota.

 

Vinsamleg tilmæli frá mér til ykkar:

Það skiptir máli hvar ljósmyndir eru prentaðar út og hvernig þær eru meðhöndlaðar.

Mikilvægt er að leita til fagaðila þegar prenta á út ljósmyndir. Þess vegna fer öll prentun í

gegnum mig skv. skilmálum. Ég skipti aðeins við fagaðila með alla þjónustu sem ég geri ekki

sjálf. Ég veiti ykkur alla þá þjónustu sem þið þurfið við útprentanir.

Ljósmyndir eru list fyrir heimilið og fólkið sem þar býr. Það er staðreynd að þeir sem

framkalla/stækka ekki fljótlega eftir tökuna, gera það líklega aldrei. Því hvet ég alla sem til

mín leita í myndatöku að láta prenta myndirnar út og njóta þeirra þannig en ekki bara hala

þeim upp á internetið, þó það geti auðvitað verið skemmtilegt líka. Ég býð upp á mikið úrval

af útfærslum. Hægt er að prenta á ljósmyndapappír, ál, striga, foamplötur og fleira.